Szimbólumok

A Szimbólum

Görög eredetű, latinosított szó, jelentése: jel, jelkép. A szimbólumok kétféleképpen keletkeznek: a jel és jelentettje közötti viszony vagy természetes módon, vagy megállapodásszerűen alakul ki.Használunk, megértünk olyan szimbólumokat, amelyek nagyon régiek, akár több ezer évesek.

E megtalált szimbólumok elsősorban a vallásokhoz és az élet egyéb fordulópontjaihoz (születés, növekedés, elmúlás, újjászületés) kapcsolódnak. Ezeknek a jeleknek az alapmintái a térben és időben egymástól távol eső kultúrák népművészetében egyaránt felbukkannak, esetleg más-más növényi, állati alakzatban vagy geometrikus mintában. A legtöbb ősi szimbólum elemi alakzatokra vezethető vissza, amilyen pl. a kör, a négyzet és ezek kereszttel való osztásai, valamint a lépcsőforma és a spirál. A Nemzeti szimbólumunk, a magyar címer.

Kör
A négy alapvető geometrikus szimbólum egyike. Mivel önmagába visszatérő jel, az egység, az abszolútum és az eredeti tökéletesség jelképe. A teljesség, az egész szimbóluma; mint végtelen vonal egyszerre az idő és a végtelenség, az örök és az Egy. Az örök visszatérés, a ciklikus világszemlélet kifejezője. A kör mindig az isteni, az égi, a szellemi tartalom.

Négyzet
Az emberi, a földi és a testi jelképe.
Pozitív jelentése: fizikai stabilitás, védettség.
Negatív jelentése: fantáziátlanság, bezártság.

Háromszög
Az alapvető erők egyensúlyát jelképezi: anya-apa-gyerek, múlt-jelen-jövő, születés-felnőttkor-halál, test-lélek-elme. Az ősi hit szerint a háromszög egy férfi Nap-szimbólum, mely a tüzet, az istenséget, az életet, az elmét, a harmóniát és a gazdagságot jelképezi.

Galamb
Mint a béke szimbóluma.
Noé galambot ereszt ki a bárka ablakán. Tudjuk: a galamb visszatért, csőrében olajággal jelentve, hogy a víz már apadni kezdett, a föld előbukkant – Isten megbékélt az emberi nemmel. Béke! 

BAGOLY
Pallasz Athéné/Minerva szent állata, bölcsesség, meditáció, tisztánlátás, győzelem, pénz, tanácsadás.
Mágia, előjelek,​​ jövendőmondás, sötétség, tudatalatti, önismeret.

BÁLNA
A legnagyobb tengeri szörny, Jónást lenyelő hal (Krisztus halála és feltámadása), sátán (szája a pokol szája), gyomra a pokol, oktalanság, megtévesztés, sátán, halál, újjászületés, pokol, világi dolgok változékonysága.

BÁRÁNY
Ártatlanság, jámborság, tisztaság, szelídség, Krisztus, krisztusi áldozat, oltáriszentség, türelem, tűrés, szerénység, bűntelenség, alázat, szűziesség, hívő keresztény, Keresztelő Szt. János attribútuma.

BÉKA
Bőség, termékenység, tisztulás, tanulás, közösség, a mítoszok és mesék erős archetípusa.

CINKE
Igazság és tudás, közösség, napfény, derű, életöröm.

CSIGA
Koncentráció, lassúság, spirálvonal, ellentétek, ellentmondások.

DENEVÉR
Beavatás, átmenet, változás,​​ alkalmazkodás, közösség, lélektöredék.

FARKAS
A szabadság felelőssége, szabadság és alárendelés- alkalmazkodás, erő, közösség, család, hűség.

FECSKE
Megújulás, remény, derű, gondoskodás, hűség, egyenlőség, szabadság, mozgékonyság, egyszerűség, alázat, önzetlenség, építőművészet.

FEKETERIGÓ
A természet ereje, ciklikusságok, a jelenben élni.

GÓLYA
Áldás, termékenység, szülői szeretet, gazdagság, jólét, a megőrzött szabadság.

GYÍK
Szerencse, tudat és tudattalan egyesítése, dimenzióváltás.

HALAK
Teremtés, szerencse, bőség, intuíció, ősbizalom (hit).

HANGYA​​
Szorgalom, munka, jó szervezés, együttműködés,​​ közösség,​​ rend és fegyelem​.

HATTYÚ
Tisztaság, szépség, erő és hosszú élet, kapcsolat a Tündérbirodalommal.

HOLLÓ
Születés és halál, mágia, karma, információ, közvetítés.

HÜLLŐK​​
Alkalmazkodás, védekezés, környezeti hatások, átalakulás, önállóság.

BIKA
Féktelenség, erő, mértékletesség, megtermékenyítő erő, királyi hatalom, bátorság, férfiasság, mezőgazdaság, hatalom, erőszak, büszkeség, gőg, rettenthetetlenség, hallás, bujálkodás, düh.

Oroszlán
Legerőteljesebb buddhista szimbólum. Az oroszlán az erőt és hatalmat szimbolizálta, ezért a buddhizmusban az oroszlán Buddha személyére utal, aki hercegnek született.  Oroszlánüvöltés, mely szintén az erőre utal.

TIGRIS
Szenvedély, erő, odaadás és érzékiség. Ha valakinek a tigris a totemállata, az sok új kalandra számíthat, mert a tigris mindig új szenvedélyt és új életerőt indít el benne.

Kígyó
Az emberben élő szexuális és teremtő életerő szimbóluma. A kígyók rengeteg történetben töltenek be őrző szerepet, különböző kincseket, az élet forrását vagy más szent helyeket őriznek. A népi világban is természetfeletti erővel bíró lényként tartják számon, a jólét szimbóluma.

Delfin
Életöröm, barátság, kommunikáció, harmónia, egyensúly, játékosság, közösséghez tartozás.

Szkarabeuszbogár
Az egyiptomiak szemében a bogár szimbolizálta az újjászületést, és magát Istent. Mivel a bogár a nap legforróbb időszakában jelent meg, ezért a Napisten, Khepera megjelenésének tartották.

Macska
Függetlenség, önállóság, szabadság, játékosság, ellazulás, misztérium, mágia, titkos tudás, szellemek erőmezők érzékelése, gyógyító erő, jövőbe látás képessége, energia rablás megfékezése, energiamezők tisztán tartása, áldás, védelem, nőiség, termékenység, anyaság, szerelem, kreativitás, kíváncsiság, ügyesség, lélekvezető, saját út követése, ösztöneinkbe vetett bizalom, önelfogadás, éles látás, belső látás képessége, hatodik érzék, intuíció, leleményesség, kiszámíthatatlanság, kilenc élet, boszorkányok, varázslók állata, szerencsehozó. Úgy vélték, hogy védőerőkkel rendelkeznek, és gyakran ábrázolták őket a művészeti alkotásokon az otthon őrzőiként.

Kutya
Hűség, barátság, szolgálat. A kutyát általában a víz elemhez rendelik hozzá, és azt a medicinát hordozza, amire az embernek épp szüksége van ahhoz, hogy megtalálja önmagát és követhesse saját útját.

Nyúl
A termékenység és az új élet ősi szimbólumai. Az ókori görögök úgy gondolták, hogy a nyulak szűzként szaporodhatnak.

Pók
Sors, kozmikus rend, alkotó és pusztító „nagy anya”, Nap, az élet születése, illúziók (hálója), sötét erők, álmok, hálója a kapcsolatra utaló jelkép, ami minden létező között fennáll, ravaszság, furfangosság és bölcsesség, a navahó indiánoknál a pókasszony és a pókember a szent lények közé tartozik.

Sárkány
A latin ‘draco’ szóból származik, jelentése kígyó, az éleslátó. Ázsiai térségben a sárkányokba és a sárkányerőbe vetett hit még a mai napig él. Itt a sárkány az égi világokat jelképezi, hatalmas őrzőnek és védelmezőnek számít.

Medve
A medve az erő, a nyugalom, a befelé fordulás, a visszatekintés, a továbblépés előtti elgondolkodás, egy új ciklus, a védekezés, az öntudatlan akarat és a hajtóerő szimbóluma. Hozzátartozik a ciklusok ereje, a spirálok és a körök, a belső és a külső világ, a természetes védelem, és az önmagunkról való gondoskodás, saját erőnk használata és a természettel való összhang.

Majom
Pozitív szimbólumként használható, mint az éleslátás és intuíció állata, az erő, hűség és önfeláldozás jelképét.
A mexikói maják szerint a majmok a matematika megteremtői, az üvöltő majom a jóslás és a történelem szeretetére utal.
Egyiptomban Thot isten, a tudósok védelmezője.
Hanumán, a hindu majomisten a jóindulat, nyájasság, szelídség megtestesítője.
Kínában több jelentést hordozó állat: csúnyaság, csalás, házasságtörés jelképe.
Dél-Kínában mint az erények szimbólumát tisztelték.
A buddhizmusban a Három Esztelen Teremtmény egyike, a mohóság és kapzsiság jelképe.
Japánban a néphagyományok szerint a majmok védenek a démonok, betegségek ellen, segítik a termékenységet, a gyereknevelést és a harmonikus házasságot.
A kereszténységben általában negatív jelkép. A hiúság, fényűzés, léhaság, sőt a Gonosz szimbóluma.


Az erő, a hatalom, a gyors mozgás, a dinamizmus szimbóluma, valamint a szabadságot, a bátorságot, a kitartást, a bölcsességet, az eleganciát és megbízhatóságot jelképezi.

Róka
Ravaszság, agyafúrtság.
A kereszténységben Szent Bonifác attribútuma.
A skandináv-germán mitológia ármánykodó istenének, Lokinak a kísérőállta, szimbóluma a Róka.
A japánoknál Inari rizsisten áll kapcsolatban a Róka.

Szarvas
Az indián mondavilágban a kifinomultság, a gondoskodás és a jóság jelképe. A hiedelem szerint a szarvasban lakozó szellem kedvessége és kifinomultsága képviseli a Nagy Szellem mindannyiunkra és mindenre kiterjedő szeretetét.

Sólyom
Nagyhatalmú szellemállat is lehet. Korábban azt hitték, hogy ez a madár az emberi lélek szimbóluma. Az ókori Görögországban a sólyom Jupiterhez kapcsolódott, aki a legerősebb Isten volt. Azt is hitték, hogy a sólyom harcos-látnok. Az amerikai őslakos hagyományokban a sólymot tartották a Föld őrzőjének, míg a régi kelta hagyományban azt hitték, hogy a sólyom a halál szimbóluma.

Virág
Elsősorban a szerelemnek, az ifjúságnak, a tél végének, az életörömnek, életerőnek, a halálon való diadalnak a jelképe. A szirmok többnyire csillag alakú szerkezete miatt azonban a Nap, a földkerekség vagy a közép szimbólumai is.

Rózsa
A rózsa évszázadok óta a szerelem szimbolikus virága. Nagy népszerűségét valószínűleg ennek is köszönhette. A magyar népköltészetben a leggyakoribb szerelmi jelkép, a szerelmes legény vagy leány kedvelt megszólítása.

Liliom
Tisztaság, ártatlanság, de bódulat szimbóluma is. Az egyetlen virág, amit Krisztus nevén nevez az Újszövetségben.

Pipacs
Világi értelmezésben a pipacsot a heves, ám mulandó fellobbanás, bódulat szimbólumának tartják, rövid életű virágai miatt. Más forrás szerint hatóanyagai miatt az álom, a boldog tudatlanság és a tehetetlenség szimbóluma. Néhány napos virágzása az élet rövidségére emlékeztet.

Tulipán
A nőiséget jelképezi. A francia virágnyelvben a szerelem megvallásának a jele.
Közép-Ázsiában a Tavasz, a kiviruló természet szimbóluma.
Törökországban a Boszporusz partján az első virágok megjelenésének idején, ahol a múlékony, de erős szerelem jelképe lett.
A magyar népdalok hasonló formájuk miatt váltakozva említik a tulipánt és a liliomot, s ennek jelentései a tulipánra is átvihetők, bár a tulipán, különösen a piros szín, az érzékiséget szimbolizálja, szemben a liliom szűzies megjelenésével.

Szőlő
Egyik legősibb kultúrnövényünk, élet és halál jelkép. Ahol csak termesztették, kezdettől fogva szent és isteni növénynek, életfának tekintették.
A sumér ékírás az élet szót szőlőlevél alakú jellel ábrázolta.
Egy zsidó hagyomány szerint az éden-kerti fa szőlőtőke volt. A szőlőtő mint Jézus Krisztus és a keresztyén hit szimbóluma, az evangéliumi kezdetektől fogva (János 15:1-3) a vallásos művészet főmotívuma. A szőlő minden tavasszal ismét kihajtó fontosabb kultúrnövény, nemcsak halál, hanem újjászületés jelkép is. 

Élet fája
Kelta amulett, amely az összetartozás, a biztonság és a termékenység talizmánja. A kelták a fákat az emberek őseinek tekintették. Legfontosabb fának a tölgyet, az ég istenének növényét tartották. A fatörzsön található spirál szimbólum a termékenységet segíti elő.

Hamsza más néven szerencsehozó kéz
A tenyér formájú védelmező amulettet leginkább az arabok és a héberek használják. Hitvallásuk szerint az amulett megvédi a nőket mindenféle ártó szándéktól, a negatív hatástól. Termékenységet hozhat, támogatja az egészséges terhességet, a szoptatást, a gyenge szervezetet pedig megerősíti.

Hold
A szépséget, a fényt jelképezi a sötét végtelenben. A Hold általában a női princípium, hozzá rendelték a vizet, az égtájak közül északot, az évszakok közül a telet. Az ösztönvilág, a tudatalatti, a képzelet, a lelki élet, az álom és a szexualitás megtestesítője.

Nap
Univerzális szimbólum. A sötétség ellentéte, a fény, amely minden rossz energia és a gonosz legyőzője. A fény és melegség égiteste, az élet forrása. Aktív őselem, maszkulin princípium; a kozmikus értelem és az igazság egyetemes szimbóluma. Látszólagos Föld körüli útja az élet, a halál és az újjászületés jelképévé avatta.

Hórusz szeme
Az ókori Egyiptomban használták amulettként. Biztonságot, egészséget és bölcsességet biztosított viselőjének. Egyszerre jelképezi a napot és a holdat. Feladata a rontás elhárítása, a szemmel verés visszafordítása. Viselőjét védi az összes gonoszság ellen, sebezhetetlenséget biztosít. Erőteljes amulettként szolgál a bajokból való kilábalásban, betegségből való gyógyulásban. Ez a szimbólum az egyiptomiaknál a megújulás jelképe is volt.

Jin és jang
A kínai kultúrában a világ rendjének szimbóluma, amely a lét keletkezésében szerepet játszó két őserőt ábrázolja. Az univerzumban uralkodó két ellentétes erő tökéletes egyensúlyát jelképezi. Ábrájuk egy hullámos vonallal kettéválasztott kör, amelyben a középső válaszvonal hossza megegyezik a kör kerületének felével, s az egyes részek kerülete azonos a kör kerületével. Az egyik rész fekete (jin), a másik pedig fehér (jang). A jin rész tartalmaz egy jang pontot és a jang rész is egy jint, jelezve ezzel kettejük kölcsönös függőségét. Mindkét rész magában hordja a másik embrióját, ami kifejezi, hogy kizárólag maszkulin vagy feminin természet önmagában nem létezik, csak együtt, folytonos kölcsönhatásukban fordulhatnak elő.

Om
Ősi szanszkrit szimbólum, amely a meditáció közben elhangzik. A hindu hagyomány szerint az om az univerzum teremtésekor elhangzott szent teremtő szó. A meditáció közben elnyújtott aum segít, hogy kapcsolódjunk a spirituális világhoz. Az om nem csupán hangrezgés, hanem sugárzó energia, amely egy sajátos gondolati áram megindítása révén áthangolja az ember mentalitását. Viselőjének új irányt mutat.

Mindent látó szem
A háromszögben ábrázolt szem, más néven a gondviselés vagy az előrelátás szeme egy olyan szimbólum, amelyben egy szem körül fénysugarak vagy glória pompázik, és általában háromszög öleli körül. Néha Isten jelképeként jelenik meg, ahogy őrködik az emberiség felett. A kereszténységben a mindent látó szem természetesen az Isten szemét jelenti, nagyjából a 16. század óta használják. Isteni erőt jelképez, amely óvja és védi az emberiséget.

Lótusz
A keleti kultúrák egyik legfontosabb szimbóluma. Az ősvizeken megszülető lótusz az élet első megjelenése, maga a káosz vizeiből kiemelkedő kozmosz. A Nap melegének és a vizeknek a teremtménye; egyszerre szoláris és lunáris szimbólum, egyesíti a szellemet és az anyagot, a tüzet és a vizet, a férfit és a nőt. Az isteni születés szépségét, tökéletességét reprezentálja. Magában hordoz minden lehetőséget. Termékenység-szimbólum, mivel szétszóródott magjaiból számos új növény jön létre. Mocsári növényláncot alkotva a zabolátlan nemiség jelképe. A lótusz két virága, amely egyetlen szárból hajt ki, a házastársi harmónia szimbóluma. Mivel gyümölcse, levelei és virágai kör alakúak, a létezés örök körforgását jelenti. A rügy, a kinyílt virág és a magok egy időben láthatók rajta, ezáltal kifejezi a múlt, a jelen és a jövő összekapcsolódását. Köldökzsinór, amely az embert az eredethez köti.

Kelta kereszt
Régen az Istenbe vetett bizalmat, a szeretetet szimbolizálta, ami megvédte viselőjét a bűbájoktól, a gonosz szellemektől és a démonoktól. Ma a megvilágosodás, a megérzés jelképe, az ember feletti energia, a teljesség, az univerzum, Isten legősibb szimbólumaként tekintenek rá.

Kereszt
A keresztény kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jele. Jézus a jeruzsálemi Golgotán, keresztre feszítve adta életét helyettesítő áldozatul.

Angyalszárny
A tisztaság és az ártatlanság jelképe. Védelmezés és a segítségnyújtás szimbóluma. Mindig velünk van a védőangyalunk, aki figyeli minden lépésünket és vigyáz ránk.

Koponya és csontok
A halál szimbólumának tartjuk a koponyát (néha csontokkal), pedig az öröklétet és az újjászületést is jelképezi, ugyanis a csontok nem bomlanak le a halál után. Ez az oka annak, hogy ez a szimbólum látható az európai temetők kapujában, illetve ezért tisztelik annyira a művészek.

 

Scroll to top